niedziela, 21 lipca 2013

Alfred Ledwig - Zapomniany bohater

Alfred Ledwig, jeden z ojców Bolka i Lolka, ale również zapomniany bohater. Urodził się 10 Maja 1929 roku, w Bieruń Nowy. Na początku lat siedemdziesiątych sąsiadem Ledwiga był prawnik Janusz Malczewski. Malczewski jeszcze w latach sześćdziesiątych stworzył w Bielsku grupę opozycyjnie nastawionych intelektualistów. Alfred Ledwig nawiązał współpracę z Konfederacją Narodową. Redagował ulotki tej opozycyjnej organizacji skierowane przeciw komunistycznemu reżimowi i nadawał im szatę graficzną, co polegało w dużej mierze na narysowaniu znaku KN, którego najistotniejszym elementem był orzeł w koronie. W 1971 roku na ulicach  Bielska Białej pojawiły się sygnowane przez “Konfederację Narodową” ulotki wzywające do wycofania z Polski wojsk sowieckich oraz otwarcie krytykujące PRL – owskie władze. “Rodacy, bliski jest dzień, gdy naród nasz będzie mógł sam zadecydować o swoim losie. Niech żyje niepodległa demokratyczna Polska i bratnie narody słowiańskie.” Autorzy ulotki nie wiedzieli jednak, że ich grupa już od 1968 roku jest systematycznie penetrowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Po ukazaniu się ulotki komunistyczne władze wydały SB nakaz natychmiastowej likwidacji kierowanej przez Janusza Malczewskiego podziemnej grupy. Jesienią 1971 roku do drzwi Alfreda Ledwiga zastukali funkcjonariusze SB. Wraz z nim aresztowano także Malczewskiego i dziewięciu innych członków grupy.  W kwietniu 1972 roku prokuratura wojewódzka przedstawiła w Katowicach akt oskarżenia przeciwko: Januszowi Malczewskiemu, Alfredowi Ledwigowi, Stanisławowi Kiełbowi, Władysławowi Olkowi, Jerzemu Składowskiemu, Bolesławowi Szymańskiemu, Bogdanowi Małocie, Romanowi Kacale, Jerzemu Kokotowi, Stefanowi Kostyszynowi oraz Jerzemu Wrońskiemu. 1 września 1972 roku Sąd Powiatowy w Katowicach Wydział IV Karny w składzie: Czesław Rzeźnikiewicz oraz Irena Kolek i Arkadiusz Kuczera skazał Alfreda Ledwiga na dwa lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności. W sentencji wyroku sąd stwierdził: “w okresie od grudnia 1970 do października 1971 r. w Bielsku Białej, działając wspólnie z Januszem Malczewskim wykonał metodą fotograficzną w celu rozpowszechnienia około 50 sztuk odbitek nielegalnej ulotki pt. “Konfederacja Narodowa do Narodu Polskiego”, zawierającej w swej treści fałszywe wiadomości o sytuacji polityczno – społecznej w Polsce, co mogło wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej...” Za działalność został skazany na 2 i pół roku więzienia, a ostecznie wyrok obniżono mu o rok. Jego żona i dzieci pozostawali w tym czasie bez środków do życia. Dla żony wywrotowca nie było pracy. Specyficzną solidarność z aresztowanym pracownikiem okazało bielskie Studio Filmów Rysunkowych. Jego dyrekcja nie tylko nie ujęła się za twórcą najsłynniejszych bohaterów kreskówek w dziejach wytwórni, ale nawet wydała oświadczenie, w którym domagała się pozbawienia Ledwiga praw autorskich do postaci “Bolka i Lolka”. W czasie
gdy Ledwig przebywał w więzieniu z Studiu zniszczono wszelkie ślady twórczości Ledwiga, usunięto dokumenty mówiące o prawach autorskich artysty do stworzonych przez niego postaci a nawet przetrząśnięto jego pracownię. Po opuszczeniu murów więzienia w Strzelcach Opolskich rysownik wrócił do pracy. Okazało się jednak, że w Studiu Filmów Rysunkowych nie ma już dla niego miejsca. Powodem usunięcia Ledwiga z pracy była “niechęć kolektywu” do współpracy z rysownikiem. Przez cały czas był “prewencyjnie” wzywany na przesłuchania do komendy milicji w Bielsku Białej.Postanowił wraz z rodziną wyjechać do RFN, gdzie miał ojca. Ponad dwadzieścia razy odmawiano mu wydania paszportu. W końcu dostał go w lipcu 1981 roku, za cenę zrzeczenia się praw autorskich do "Bolka i Lolka" i polskiego obywatelstwa.W 1994 roku Sąd Najwyższy rehabilitował Ledwiga, uniewinniając jego i innych członków KN. W tym samym roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej unieważnił podpisany pod przymusem dokument, w którym zrzekł się on swych praw autorskich do filmu. W 1997 rozpoczął się nowy proces o ustalenie praw autorskich. Alfred Ledwig domagał się przyznania 95% praw do postaci. Spór został ostatecznie rozstrzygnięty w roku 2004. Sad Najwyższy utrzymał w mocy postanowienie iż udział w prawach majątkowych do postaci będzie dzielić się po równo między Alfredem Ledwigiem, Leszkiem Lorkiem i Władysławem Nehrebeckim. Na emigracji przebywał do śmierci, zmarł w roku 2006. Warto przypomnieć tego człowieka z pasją, jednocześnie będącego  patriotą. Sporo Bielszczan nie wie kim był Ledwig, a jeszcze więcej nie zdaje sobie sprawy jak był prześladowany przez władze PRL. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz