niedziela, 7 lipca 2013

Herb Bielska i Białej

Herb ten wykształcił się po połączeniu miast w 1951 r. i jest jednym z niewielu składających się z dwóch tarcz, co w heraldyce municypalnej jest dopuszczone wyjątkowo tylko wówczas, gdy dane miasto powstało z połączenia dwóch oddzielnych miast o utrwalonych w tradycji, odrębnych herbach. W herbie Bielska znajduje się połowa godła książąt cieszyńskich - orzeł z głową zwróconą w prawo. Symbolizuje on dawną, całkowitą przynależność miasta Bielska do księstwa cieszyńskiego. Lewe pole w herbie Bielska przedstawia trzy białe lilie na czerwonym polu. Są one zmodyfikowaną połową herbu biskupów wrocławskich. Herb Bielska pojawił się już w początku XIV wieku i został nadany miastu przez Mieszka I - księcia cieszyńskiego z Piastów górnośląskich. W herbie Białej znajdują się róże o pięciu płatkach symbolizujące pięć ran Chrystusa. Według innej interpretacji mają one zapowiadać pomyślność i szczęście młodego niegdyś miasta i jego mieszczan możliwych do zrealizowania pod warunkiem codziennej pracy i wielkiego trudu w dążeniu do Boga. Herb Białej został nadany miastu w 1723 roku przez króla Augusta Mocnego. Więcej na temat historii herbów, można odnaleźć na stronie : http://www.um.bielsko.pl/strona-57-herb.html
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz