wtorek, 9 lipca 2013

Nasza Idea

„Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.”
Roman Dmowski
NARÓD
1. Wielkie zmiany mają swój początek w małych czynach. Dlatego stawiamy mocny akcent na działalność lokalną i budowanie świadomości narodowej, przede wszystkim w swoim najbliższym otoczeniu.
2. Stowarzyszenie Patriotyczne za swój podstawowy cel uznaje obronę i umocnienie tożsamości Narodu Polskiego w lokalnych społecznościach, przypominając słowa wypowiedziane przez Romana Dmowskiego: „Ojczyzna to przede wszystkim Naród, a potem państwo: bez Narodu nie ma państwa.” 
3. Stowarzyszenie Patriotyczne uznaje Naród Polski za organiczną wspólnotę ludzi wszystkich grup społecznych. Dlatego też jesteśmy przekonani, że „prawdziwy patriotyzm nie może mieć na względzie interesów jednej klasy, ale dobro całego Narodu.” 
4. Społeczeństwo może funkcjonować sprawnie tylko wtedy, gdy zdrowe i silne są jego poszczególne organy. Najmniejszą komórką tworzącą te organy jest jednostkowa istota ludzka, dlatego też przykładamy szczególną wagę do budowania świadomości narodowej już u samych podstaw. Wierzymy, żeby zmienić kraj, w którym żyjemy niezbędne jest pobudzenie młodych Polek i Polaków do rewolucji w sposobie myślenia, która uzdolni ich do trzymania za parę lat steru Ojczyzny w swoich rękach.

WIARA

5. „Wielki naród, jak już było gdzie indziej powiedziane, musi nosić wysoko sztandar swej wiary. Musi go nosić tym wyżej w chwilach, w których władze jego państwa nie noszą go dość wysoko, i musi go dzierżyć tym mocniej, im wyraźniejsze są dążności do wytrącenia mu go z ręki.” 
Żyjemy w czasach, w których jeśli My, Młode Pokolenie nie będziemy trzymać wysoko sztandaru naszej wiary, upadnie on i zostanie zdeptany przez siły, które doprowadziły do degeneracji tysiącletniego chrześcijańskiego porządku społecznego w krajach Europy Zachodniej. Mając w pamięci śluby lwowskie Jana Kazimierza i Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego wołamy: Viva Cristo Rey! Niech żyje Chrystus Król!

RODZINA

6. Łączy nas przywiązanie do tradycyjnego modelu rodziny stojącego u podstaw cywilizacji łacińskiej. Naszym celem jest obrona instytucji małżeństwa jako związku jednego mężczyzny i jednej kobiety oraz prawa do życia każdego dziecka od momentu poczęcia. Zdecydowanie sprzeciwiamy się adopcji dzieci przez pary dwóch osób tej samej płci. 
TOŻSAMOŚĆ EUROPEJSKA
7. Łączy nas przekonanie, że prawdziwa miłość własnego Narodu i cywilizacji musi być zrównoważona przez szacunek do tych, którzy, choć różnią się od nas, to w miłości do swej kultury i historii są tacy sami. Dlatego też jako niebezpieczną próbę kulturowego samobójstwa i odrzucanie naszych cywilizacyjnych korzeni uznajemy bierność wobec postępującej islamizacji Europy oraz dyskryminację chrześcijan w przestrzeni publicznej. 
8. Opowiadamy się za zerwaniem dalszej integracji politycznej z Unią Europejską. Popieramy wiązanie się naszego kraju ze strukturami międzynarodowymi jedynie na warunkach partnerskich oraz zgodnie z naszymi interesami.

WOLNOŚĆ
9. Będąc uważnymi uczniami historii jesteśmy przekonani, że „gdy dla tymczasowego bezpieczeństwa zrezygnujemy z podstawowych wolności, nie będziemy mieli ani jednego, ani drugiego.” Dlatego też uważamy, że władza nie powinna ingerować w obszar wolności człowieka wyznaczony przez prawa naturalne, a użycie przez nią przymusu jest dopuszczalne jedynie w zakresie niezbędnym dla ochrony życia, wolności lub własności innych osób. Dotyczy to w szczególności praw rodzicielskich, wolności sumienia, słowa, badań naukowych i zawierania umów.
10. Za szczególnie istotną uznajemy wolność przekazu medialnego. Opiniotwórczy establishment blokuje rozwój alternatywnych ośrodków rozpowszechniania informacji – czego skutkiem jest zakrywanie przed dziećmi i młodzieżą innych wizji świata niż lewicowo-liberalna. Młode pokolenie należy wychowywać w duchu szacunku dla siebie i drugiego człowieka, podkreślając, że „wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego”.

Bielsko-Biała, 9.07.2013 rokBrak komentarzy:

Prześlij komentarz