czwartek, 31 października 2013

Bialski ślady konfederacji barskiej

Było to pierwsze ogólnopolskie powstanie w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczpospolitej, skierowane przeciwko Rosji i jej ingerencji w sprawy polskie. Ślady tego ważnego w dziejach Polski wydarzenia historycznego znajdujemy również w Bielsku-Białej. W bialskim ratuszu odbył się 31 października zjazd marszałków i konsyliarzy ruchu, na którym podpisano akt utworzenia Generalnej Rady Stanów Skonferedowanych, tzw. Generalności, czyli naczelnej władzy konfederackiej. Została ona powołana z inicjatywy dyplomacji francuskiej, która utworzenie Rady Generalnej Stanów Skonfederowanych traktowała jako warunek udzielenia konfederatom pomocy finansowej i wojskowej. Została założona przez biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego. Do jej władz weszli: Michał Jan Pac jako marszałek generalny konfederacji na Litwie, Joachim Karol Potocki jako regimentarz koronny i Józef Sapieha jako regimentarz litewski. W Białej zainstalowała się kasa Generalności, działały intendentura oraz stały garnizon. To stąd wysyłane były manifesty konfederatów. W Białej gościło wielu przywódców i partyzantów ruchu, m.in. Kazimierz Pułaski. Konfederaci mieszkali ponadto w Bielsku. Szukali tu przez dłuższy lub krótszy czas schronienia w czasie walk z Rosjanami. W 1771 r. władze Generalności zmuszone zostały do przeniesienia się do Cieszyna. Z tego powodu Biała była kilkakrotnie atakowana przez wojska rosyjskie. O ile w czerwcu 1771 r. obronił ją Mikołaj Walewski, to we kwietniu 1772 r. została zdobyta. Do 1771 r. zmarłych konfederatów chowano w pobliżu kościoła w Białej oraz na cmentarzu w Lipniku. 1772 Biała zostaje włączona w skład Galicji, nowej prowincji Austrii. W Cieszynie konfederaci złożyli w kościele parafialnym  obraz Matki Boskiej Berdyczowskiej, którą obrali za swoją patronkę. Świątynia spłonęła w 1789 r. podczas wielkiego pożaru miasta. Dziś kopia obrazu Matki Boskiej Berdyczowskiej – patronki konfederatów barskich – znajduje się w kościele w Jaworzu koło Bielska-Białej.

Bielsko - Biała - Pomnik Konfederacji Barskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz