środa, 6 listopada 2013

Raport o czasopismach znajdujących się w Książnicy Beskidzkiej i jej filiach

Na przełomie września i października przygotowywaliśmy szczegółowy raport o rodzajach dzienników i tygodników, które znajdują się na półkach w naszych miejskich bibliotekach. Celem raportu było wykazanie brak pluralizmu w kwestii dostępności tygodników czy dzienników. Okazało się, że gazety, które znajdują się na półkach bibliotek nie są zgodne z danymi, które przedstawiliśmy w szczegółowym raporcie wraz z analizą graficzną. Okazało się, że biblioteki nie spełniają oczekiwań czytelników, ani dostępność gazet nie jest spójna, z aktualnymi danymi dotyczącymi tytułów najczęściej kupowanych w Polsce.
Apel wraz z raportem trafił do rąk Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz Dyrektora Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. 
Wysłaliśmy także cały raport do lokalnych mediów. 

Poniżej prezentujemy treść apelu:"Apel do Prezydenta Miasta Bielsko-Biała i Dyrektora Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.


Jako przedstawiciele Stowarzyszenia Patriotycznego i jednocześnie mieszkańcy-obywatele miasta Bielsko-Biała zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapewnienie czytelnikom równoprawnego dostępu do prasy prezentowanej w siedzibie głównej Książnicy Beskidzkiej i  jej 17 filiach.
Apelujemy o zaprzestanie faworyzowania pism lewicowych,  prosimy o  zachowanie równowagi pomiędzy pismami prezentującymi światopogląd  lewicowy i konserwatywny.
Na przełomie września i października jako Stowarzyszenie Patriotyczne Bielsko-Biała przeprowadziliśmy analizę prasy, która z pieniędzy podatników jest prenumerowana i eksponowana w Książnicy Beskidzkiej i jej 17 filiach. Raport dotyczy dzienników i 7 największych tygodników ogólnopolskich.
Po analizie doboru prenumerowanych przez książnicę tygodników, można odnieść wrażenie że zamawiającym je pracownikom zabrakło elementarnego wyczucia pluralizmu prasy. Biorąc pod uwagę stan sprzedaży tytułów sprzed lat  i  olbrzymią zmianę jaką spowodowało powstanie  tygodników  „Uważam Rze”, „wSieci” i „Do Rzeczy”, wygląda na to jakby zamawiającym prasę w Książnicy Beskidzkiej nie był w ogóle znany fenomen powstania i sprzedaży tygodników konserwatywnych ostatnich lat. Tygodniki te o orientacji prawicowo-konserwatywnej mimo młodego wieku sprzedają się już w setkach tysięcy egzemplarzy.  Sprzedają się w Polsce, ale zamówień z Książnicy Beskidzkiej brak. Jak wynika z prezentowanego poniżej raportu kanon  tygodników w bibliotece i jej filiach to niezmienna od czasów PRL „ Polityka” i skrajnie lewicowy  „Newsweek” . Doszukaliśmy się pośród 18 czytelni Książnicy  jednego  egzemplarza  „Gazety Polskiej”  i  po 2 egzemplarze „Do Rzeczy” i „Gościa Niedzielnego”.  Zważywszy chociażby na fakt, że ten ostatni to od wielu lat najpoczytniejszy tygodnik w Polsce – te 2 egzemplarze na 18 bibliotek obrazują dość  wybiórcze podejście do zamawianych tytułów.  Brak na półkach Książnicy Beskidzkiej tygodnika „wSIECI”, którego sprzedaż w Polsce co miesiąc oscyluje wokół 100tys. egzemplarzy i jednoczesna prenumerata „ WPROST” świadczy o braku orientacji zamawiającego na temat aktualnej sytuacji  prasy wydawanej w Polsce. Być może decyzje o prenumeracie zapadają na szczeblu danej filii wedle upodobania pracowników (co nie jest regułą), prosimy wobec tego o zapoznanie podwładnych z poniższymi ogólnopolskimi danymi ze Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy
Apelujemy o zaprzestanie faworyzowania wydawnictw lewicowych i jako czytelnicy domagamy się pluralistycznego dostępu do prasy.
Poniżej raport z półek Książnicy Beskidzkiej i jej filii prezentujący 7 największych „tygodników opinii” w Polsce z nakładem powyżej 50tys. egzemplarzy. Podsumowanie graficzne raportu celowo pomija gazety:  „Kronika Beskidzka” i inne pisma o lokalnym zasięgu; „Niedziela”, „Źródło” - pisma rozprowadzane przez kościoły; „Angora”, „Forum” – jako przedruki z innych czasopism; „Focus” i inne czasopisma naukowo-branżowe; „Pani domu” i  inne pisma kobiece przynoszone najczęściej do bibliotek przez samych czytelników.
Absolutnym fenomenem wśród dzienników jest „Gazeta Wyborcza”, która ma zapewnione miejsce praktycznie w każdym oddziale Książnicy Beskidzkiej w ilości kilku egzemplarzy. Oprócz GW trudno tam się doszukać innych gazet codziennych. GW wg rankingu sprzedaży za ostatnie miesiące w Polsce to zaledwie ok. 20% sprzedawanych dzienników każdego dnia.  Skąd więc monopol tego dziennika w Książnicy Beskidzkiej?
Jednocześnie pełni szacunku dla dotychczasowej działalności dyrektora Książnicy Beskidzkiej, której owocem jest mnóstwo nagród i wyróżnień dla Bielskiej Książnicy, a nade wszystko widoczny wzrost czytelnictwa w naszym mieście, informujemy, że co jakiś czas będziemy monitorować pod kątem pluralizmu kupowane i dystrybuowane czasopisma w ww.  czytelniach.
Do wiadomości:                            
a)      Prezydent Miasta Bielsko-Biała
b)     Dyrektor Książnicy Beskidzkiej
c)      NSZZ Solidarność- Zarząd Regionu Podbeskidzie
d)     Biuro Poselskie Posła Stanisława Pięty
e)     Radio BielskoPozostając z wyrazami szacunku, twórcy raportu/członkowie SPBB"


Poniżej po kliknięciu w link do ściągnięcia szczegółowy raport i analizę graficzną dostępności dzienników i tygodników w Książnicy Beskidzkiej i jej filiach:
 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz