sobota, 2 listopada 2013

Wspomnienie zmarłych I

STYCZEŃ

1 stycznia
Marian Wantoła – urodzony w Bielsku-Białej, polski rysownik, twórca filmów animowanych. W 1951 roku rozpoczął pracę rysownika w Zespole Filmowym Śląsk (obecnie Studio Filmów Rysunkowych) w Bielsku-Białej. Był najstarszym animatorem w Polsce pod względem stażu pracy. Wykonywał animacje do m.in. Reksia, Bolka i Lolka oraz Marceli Szpak dziwi się światu.  

5 stycznia 
o. Jan Mikrut - polski redemptorysta, duszpasterz młodzieżowy, katecheta, rekolekcjonista, współzałożyciel i wieloletni pracownik Radia Maryja.

10 stycznia 
Roman Drejza -  polski działacz społeczny, poeta ludowy. Po wojnie zaangażował się społecznie, m.in. w 1981 r. założył w Kłecku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, był również przewodniczącym pierwszego krajowego Zjazdu Izb Rolniczych w Poznaniu, następnie, przez dwie kadencje był przewodniczącym Rady Wojewódzkiej NSZZ „Solidarność”.Przez całe swoje życie pisał wiersze, za które otrzymał trzykrotnie podziękowania listowne od Jana Pawła II. Za działalność społeczną i kulturalną 11 maja 2006 r. został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

 
 23 stycznia 
kard. Józef Glemp - prymas Polski w latach 1981–2009


LUTY


15 lutego 
Kazimierz Danilewicz – polski rzeźbiarz, Uczestniczył w konspiracji w 27 WDP AK w Hrubieszowie ps. Kizak. Jest autorem wielu pomników m.in. Pomnik 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Warszawie. MARZEC

8 marca
Jerzy Jabrzemski - polski dziennikarz sportowy, członek "Szarych Szeregów", historyk tej organizacji. Od listopada 1939 był członkiem Kwatery Głównej "Szarych Szeregów". W latach 1941-1944 kierował w organizacji Akcją "N". Był redaktorem naczelnym pism "Brzask" i "Bądź gotów". Uczestniczył w Powstaniu warszawskim, m.in. jako p.o. komendanta chorągwi warszawskiej (pod nieobecność Stefana Mirowskiego), wydawał prasę harcerską. Po powstaniu trafił jako podporucznik AK do niewoli niemieckiej. Wrócił do Polski w marcu 1946.

23 marca

o. Antoni Jozafat Nowak - polski duchowny katolicki, franciszkanin, profesor zwyczajny doktor habilitowany Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, antropolog i psycholog, kierownik Katedry Psychologii Życia Wewnętrznego w Instytucie Teologii Duchowości KUL, oraz kurator Katedry Duchowości Akcji Katolickiej. W latach wojennych ojciec Jozafat jako kilkuletni łącznik wspomagał działającą w jego rodzinnych Panewnikach tajną organizację AK. Od momentu powstania aż do śmierci był redaktorem naczelnym kwartalnika katolickiego „Zwycięstwo Niepokalanej”.
KWIECIEŃ


24 kwietnia 
Leszek Paszkowski - W sierpniu 1939. został przydzielony do 83. Pułku Strzelców Poleskich. Brał udział podczas walk ze zmotoryzowanym pułkiem gwardii SS-Leibstandarte "Adolf Hitler" w rejonie Święcice-Ołtarzew, dostał się do niewoli. Przebywał następnie na przymusowych robotach rolnych w Meklemburgii. W 1945 przebywał w Lubece, pracując w wojskowej komisji weryfikacyjnej płk. K. Ziemskiego. Następnie trafił do Kompanii Marynarzy przy Armii Ren, która miała zasilić polską marynarkę wojenną w Anglii. W obozie dipisów (displaced persons) pod Hamburgiem, przebywał przez 2 lata, ucząc języków obcych, języka polskiego i historii. Nie decydując się na powrót do Polski pod rządami komunistów, nawiązał kontakt ze swym wujem osiadłym w Australii. Wyjechał następnie do Marsylii, a stamtąd, 16 marca 1948. odpłynął na egipskim statku "Misr" do Australii, gdzie wylądował 28 kwietnia. W początkowym okresie pobytu w Australii Paszkowski pisał do: tygodnika "Echo" w Perth, brazylijskiego "Ludu", "Tygodnika Katolickiego", "Głosu Polskiego" i "Tygodnika Polskiego" — pism wydawanych w Melbourne oraz "Wiadomości Polskich", wydawanych w Sydney. Ogłosił ponad 60 artykułów, szkiców i recenzji książek w londyńskich "Wiadomościach". Opublikował także szereg artykułów biograficznych o australijskich Polakach osiadłych na stałe lub przebywających czasowo w tym kraju.


16 kwietnia 
Witold Gliński - według własnej relacji prawdziwy inspirator oraz uczestnik słynnej ucieczki z gułagu opisanej przez Sławomira Rawicza w bestsellerze Długi marsz. Przed zsyłką jego rodzina mieszkała na Wileńszyźnie w miejscowości Ulino, powiat Dzisna. Po wybuchu II wojny światowej został wraz z rodziną aresztowany przez NKWD i wywieziony w głąb Rosji.
Według własnej relacji, Gliński po przesłuchaniach w moskiewskiej Łubiance został skazany na 25 lat ciężkich robót i skierowany do pracy przymusowej w sowieckim gułagu pod Jakuckiem na Syberii. W lutym 1941 wraz ze współtowarzyszami uciekł z łagru, podejmując pieszą wędrówkę o długości 6500 km przez bezdroża Azji do Kalkuty w Indiach.


4 kwietnia
Halina Wittig - polska działaczka konspiracyjna w czasie II wojny światowej, łączniczka Armii Krajowej (AK), wyróżniona tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W czasie okupacji niemieckiej początkowo przekazywała podziemiu informacje uzyskane od zakochanego w niej Niemca, na temat planowanych aresztowań. Następnie wyjechała do Warszawy, gdzie mieszkała z bratem działającym w konspiracji. W Warszawie spotykała dawnego kolegę, który uciekł z niemieckiego obozu – Lecha Wittiga, który wkrótce zostaje jej narzeczonym i oboje angażują się w konspirację.
Razem wyjechali do Szczebrzeszyna, gdzie w ich domu mieściła się skrzynka kontaktowa oraz tajne połączenie z gettem. Aresztowana została podczas własnego wesela i była torturowana na lubelskim zamku oraz Pawiaku w Warszawie. Po zwolnieniu państwo Wittigowie mieszkali w Otwocku. W ich domu mieścił się schowek na pistolety automatyczne Błyskawica, a Lech Wittig zajmował się szkoleniem strzeleckim.
W swoim domu w Otwocku, państwo Wittigowie ukrywali trójkę Żydów uciekłych z getta.

MAJ


9 maja 
Cezary Chlebowski - polski pisarz i publicysta, historyk, Harcerz Rzeczypospolitej; autor książek i szkiców poświęconych mało znanym wydarzeniom z dziejów polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. W listopadzie 1939 roku pomagał ojcu, wraz z zastępem harcerskim, ukryć najcenniejsze książki biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej przed ich spaleniem przez Hitlerjugend. Ukończywszy 13 lat w 1941 roku rozpoczął pracę w warsztatach elektrycznych Szlenka, gdzie zetknął się z pierwszymi próbami sabotażowymi. 22 lipca 1942 roku wraz z rodziną został wysiedlony z Grodźca i wraz z pozostałymi 300 inteligenckimi rodzinami z Zagłębia był wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po ucieczce stamtąd do Generalnego Gubernatorstwa zamieszkał w leśnictwie Horbów w okolicy Białej Podlaskiej. Od początku 1944 roku – po zaprzysiężeniu do AK – pomagał ojcu i wujowi w redagowaniu biuletynu zawierającego informacje z nasłuchu radiowego oraz kolportował miejscową podziemną gazetkę. Po przedostaniu się – w czasie walk frontowych – do Stalowej Woli, kontynuował naukę jako uczeń II klasy gimnazjum. Kontynuował też działalność harcerską, szybko zostając zastępowym i otrzymując stopień wywiadowcy. W czasach PRL niejednokrotnie więziony i torturowany przez UB. W latach 1950–1970 Chlebowski zmieniał pracę 27 razy, było to przeważnie wynikiem niechętnego stosunku władz PRL do jego osoby. 

7 maja 
Wiktor Tołkin - polski rzeźbiarz i architekt. Jeden z głównych polskich twórców monumentalnej rzeźby pomnikowej; twórca martyrologicznych monumentów na terenach byłych niemieckich obozów Stutthof i Majdanek. Prace te są wielkimi kompozycjami o ekspresyjnych kształtach, wkomponowane w całe założenia architektoniczne. Wykonał także pomnik Zaślubin Polski z morzem w Kołobrzegu. 


6 maja


Maria Okońska - polska polonistka, psycholog, absolwentka tajnych kompletów Uniwersytetu Warszawskiego (polonistyka) i Uniwersytetu Ziem Zachodnich (psychologia). Uczestniczka powstania warszawskiego ps. Emmanuela. Założycielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Od 1942 bliska współpracownica Stefana Wyszyńskiego. W roku 1948 aresztowana przez UB za działalność duszpasterską i organizowanie obozów wakacyjnych dla dziewcząt z całej Polski. Wypuszczona po interwencji biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Wraz z Marią Wantowską i Janiną Michalską odwiedzała uwięzionego Prymasa Polski w Komańczy ostatnim miejscu jego odosobnienia. Jedyny świadek składania przez Stefana kardynała Wyszyńskiego w odosobnieniu Jasnogórskich Ślubów Narodu. Wymieniona imiennie w testamencie warszawskim Prymasa Tysiąclecia.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz