piątek, 7 lutego 2014

Rudolf Ernst Wiesner i jego Jungdeutsche Partei in Polen czyli czarna karta historii Bielska i Białej.

Rudolf Ernst Wiesner urodził się 11 grudnia 1890 roku w Aleksandrowicach na Śląsku Cieszyńskim. Pochodził z rodziny robotniczej. Ukończył liceum w Bielsku i Wydział Budowlany Politechniki w Grazu. W 1922 roku został wybrany na radnego Bielska, którą to funkcję sprawował do wybuchu wojny. W 1935 roku został wiceburmistrzem miasta. W latach 1931–1939 stał na czele Partii Młodoniemieckiej w Polsce (Jungdeutsche Partei in Polen) o jawnie nacjonalistycznym, a później i nazistowskim charakterze. Partia Młodoniemiecka w połowie lat 30 liczyła w Polsce ok. 50 tysięcy członków. Początkowo Jungdeutsche Partei miała charakter lokalny, jednak stopniowo zdobywała wpływy na Górnym Śląsku, a następnie od 1934 r. w Wielkopolsce i na Pomorzu, a od 1935 r. na Wołyniu. Działała głównie wśród młodzieży. Partia miała swoje korzenie w założonej w roku 1921 w Bielsku na Śląsku Cieszyńskim Niemieckim Związku Narodowo-Socjalistycznym dla Polski. Od roku 1930 zmieniła nazwę na Partia Młodoniemiecka w Polsce, dążąc jednocześnie do rozszerzenia swoich wpływów na całą mniejszość niemiecką zamieszkałą na terenie II RP. Celem partii była monopolizacja sceny politycznej w środowisku Niemców zamieszkałych w Polsce i w tym celu zwalczała ona inne niemieckie organizacje i partie, starając się je wchłonąć. W połowie lat 30 JDP stała się główną ogólnokrajową prohitlerowską partią polityczną mniejszości niemieckiej w Polsce opartą na ideologii
narodowego socjalizmu. Stanowiła „polską odmianę NSDAP” zarówno pod względem programowym, jak i metod działania. Organizacyjnie JDP, podobnie jak inne niemieckie organizacje w przedwojennej Polsce, podlegała Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle zwanej w skrócie VoMI kierowanej przez obergruppenführera SS Wernera Lorenza. Członkowie organizacji mieli jednolite stroje noszone przy uroczystych okazjach, które składały się z krótkich czarnych spodni, białych koszul, czarnych krawatów i wysokich butów. Na ramiona zakładano czerwone opaski z białym kołem i napisem "JdP" w środku.  Już w pierwszej połowie lat 30-tych istniał ściśle określony ceremoniał spotkań
z Wiesnerem. Kiedy wchodził na salę, witano go okrzykiem: "Heil unserem Führer!" ("Cześć naszemu wodzowi!"). Podnoszono w górę prawe ręce. Potem śpiewano hymn partyjny - "Jungdeutsche marschiert" ("Młodzi Niemcy maszerują"). Sale były zwykle dekorowane zielenią oraz czerwonymi sztandarami JdP. W centralnym punkcie na zjazdach partyjnych wieszano obok siebie, czarną swastykę i polską flagę narodową. Członkowie JDP prowadzili agresywną i niewybredną propagandę antypolską, tworzyli własne bojówki i oddziały szturmowe, które prowokowały bójki oraz stosowały zastraszanie przeciwników. W latach 1938-1939 partia wysuwała żądania autonomii dla Niemców w granicach II RP.
    Tuż przed wojna członkowie JDP byli zaangażowani w działalność V kolumny hitlerowskiej w Polsce. Od marca 1939 roku Bojówki JDP prowadziły praktycznie regularne szkolenie paramilitarne. Ludność niemiecka, podobnie jak w
innych miastach województwa śląskiego, zaczęła organizować dywersyjne bojówki zwane Freikorps Ebbinghaus. Freikorps Bielitz liczył 214 osób. W maju 1939r. z inicjatywy Rudolfa  Wiesnera,  zaczęto tworzyć Freikorps der Gewerkschaft Deutscher Arbeiter. W Bielsku utworzono – Ortsgruppe Bielitz. Ponad połowę osób wstępujących do Freikorpsu stanowili członkowie JdP. Do zadań Freikorpsu przed rozpoczęciem działań wojennych należało gromadzenie broni i prowadzenie szkolenia wojskowego oraz organizowanie akcji prowokacyjnych. Natomiast po rozpoczęciu wojny Freikorps miał zabezpieczać przed zniszczeniem obiekty przemysłowe, drogi i mosty oraz inicjować starcia z polskim wojskiem.  W dniach 15 i 16 sierpnia 1939 r. w Województwie Ślaskim policja zatrzymała 360 Niemców podejrzanych o działalność dywersyjna. Przeprowadzono 435 rewizji, znaleziono bron i amunicje. Wśród aresztowanych był senator Rudolf Wiesner. 17 sierpnia 1939 r. wypuszczono Wiesnera, dzięki immunitetowi. Zwolniony , uciekł do Wolnego Miasta Gdańska. W Bielsku aresztowania dywersantów uniemożliwiły wysadzenie w powietrze  siedziby Zarządu Głównego JdP w Bielsku przy ul. Cieszyńskiej 24 oraz willi Rudolfa Wiesnera przy ul. Sobieskiego 64. Planowano wysadzić księgarnie volksdeutscha Hohn w Bielsku przy ul. Jagiellońskiej, biuro niemieckiej gazety „Aufbruch”. Doszło jednak do eksplozji materiałów wybuchowych, przechowywanych w pięciu walizkach w pomieszczeniach należących do jednego z zamachowców – Wiktora Köninga z Białej koło Bielska (28 sierpnia o godz. 2 nad ranem) 2 września rozkaz
rozpoczęcia ataku bojówkom JDP  wydał Ernest Lanz. Atak miał na celu dezorganizację odwrotu polskich żołnierzy. Ostrzeliwano i obrzucono granatami wycofujące się wojska polskie i ludność cywilną. Bojówki niemieckie znajdowały się w zamku Sułkowskich, przy redakcji Jungdeutsche Partei „Der Aufbruch” na ul. Celnej, jak w hotelu i restauracji Baura. Wojsko Polskie ostrzelane zostało również z budynku róg Sobieskiego i  Wyspiańskiego, podobno też z okolicy Bielskiego Syjonu. Gen. Józef Kustroń wydał rozkaz zlikwidowania dywersji dowódcy 4 PSP ppłk Bronisławowi Warzybokowi. Dywersja ta została stłumiona przez 21 Dywizję Piechoty Górskiej gen. Józefa Kustronia i I Ochotniczy Batalion Powstańców Bielskich. Bojówkarze Ernesta Lanza najdłużej stawiali opór. Zatrzymanych z bronią w ręku hitlerowców  rozstrzelano. Niemiecka dywersja nie zdołała zdezorganizować odwrotu.  Po  połączeniu Bielska i Białej JDP przestała istnieć. W czasie okupacji Rudolf Ernst Wiesner pełnił funkcję burmistrza połączonych miast Bielska i Białej. Hans Frank powołał go do administracji Generalnego Gubernatorstwa. W latach 1940–1945 zasiadał w Reichstagu. Po 1945 zamieszkał na terenie RFN. Zmarł  14 czerwca 1974 we Fritzlar w Hesji. 


 Członkowie Partii Jungdeutsche salutują podczas słuchania mowy radiowego przez Adolfa Hitlera.

 Chór dziewcząt śpiewa podczas spotkania Partii Jungdeutsche.

 legitymacja członkowska  Jungdeutsche Partei für Polen.
 Organ prasowy JDP „Das Freie Wort” wydawany Bielsku.


 Ludzie biorący udział w posiedzeniu Stron Jungdeutsche.

 Karol Grunberg, Nazi-Front Schleisen. Niemieckie organizacje polityczne w woj. śląskim w latach 1933-1939, Katowice.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz