wtorek, 18 marca 2014

Budżet obywatelski w Bielsku-Białej

Wczoraj zakończył się etap weryfikacji projektów zagospodarowania budżetu obywatelskiego. Spośród 171 złożonych projektów do etapu głosowania przeszło 107. 

Głosowanie nad projektami  rozpocznie się 7 kwietnia 2014 r. i potrwa do 11 kwietnia 2014 r. Będzie ono przebiegało na trzy sposoby, a każdy z mieszkańców wybierze dogodny dla siebie: korespondencyjnie, osobiście, albo drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej. Każdy głosujący otrzyma do dyspozycji 10 punktów, które może przeznaczyć na jeden projekt lub podzielić te punkty pomiędzy dwa lub więcej projektów, które uzna za najlepsze. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości. Potem nastąpi przekazanie zwycięskich projektów do poszczególnych jednostek miasta lub wydziałów UM, które je zrealizują.

Należy zwrócić uwagę, że każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł głosować tylko jeden raz. Niestety, jeżeli mieszkaniec odda głos więcej niż jeden raz lub zagłosuje na różne dostępne sposoby tj. osobiście, korespondencyjnie i elektronicznie wówczas wszystkie oddane przez niego głosy uznane zostaną w całości za nieważne. Nieważne będą również w całości głosy, w których bielszczanin/bielszczanka przydzieli wybranym przez siebie projektom więcej niż 10 punktów łącznie. Pamiętać również należy, że przyznać można tylko pełny punkt / punkty (nieważne zatem będzie przydzielenie przez głosującego mieszkańca dla wybranego projektu np. 5,5 pkt lub 1,25 pkt, itp.)

Z pośród projektów, które otrzymały opinię pozytywną wybraliśmy te, które zasługują na szczególną uwagę z naszego punktu widzenia:

OBB21: Tablica obelisk – upamiętniająca przejściowy obóz niemiecki dla Polaków nad rzeką Białą (w pobliżu mostu im. Druha Piekiełki oraz ul. Ks.Kusia) Szczegóły nt. obozu znajdują się w Monografii Dziejów Mikuszowic Krakowskich autorstwa dr J. Polaka. Powstanie tablicy – obelisku przypomni mieszkańcom miasta tragiczną historię z lat okupacji niemieckiej. Realizacja projektu będzie przekazem dla następnych pokoleń o wydarzeniach, które miały miejsce w Mikuszowicach Krakowskich. Przekazywanie i przypominanie historii jest patriotycznym obowiązkiem Polaków.

OBB 37: "Ratuj Życie sercem" (projekt zakłada zakup 5 defibrylatorów, nabycie umiejętności ratowania życia ludzkiego przy użyciu defibrylatora przez pracowników Urzędu Miejskiego, Urzędu Skarbowego, stacji PKP, PKS i osób pracujących w dużych skupiskach ludzkich. Realizacja projektu poprzez zakup 5 sztuk defibrylatorów do budynków użyteczności publicznej oraz przeszkolenie 300 osób z zakresu podstawowej pierwszej pomocy - Podstawowe Zabiegi Ratujące życie tzw. BTLS).

OBB 39: Szacunek do przeszłości – „Narody, które tracą pamięć – tracą życie” projekt ma na celu uatrakcyjnienie obchodów świąt państwowych, tak aby mieszkańcy miasta Bielska-Białej chętniej brali w nich udział, m.in. poprzez organizację festynu obywatelskiego i utworzenie trzech grup rekonstrukcyjnych – Powstańców Warszawskich, „Maczkowców”, Spadochroniarzy gen. Sosabowskiego. Przybliżenie historii II Wojny Światowej. Wykorzystanie rocznicy wybuchu II WŚ w celu przybliżenia
historii formacji wojskowych (które tworzyli również bielszczanie) biorących udział w walkach o odzyskanie niepodległości kraju. W odniesieniu do młodzieży ważna jest atrakcyjna forma przekazu. Stworzenie trzech grup rekonstrukcyjnych, po 10 osób każda;
Powstańców Warszawskich, 10 Brygady Kawalerii gen. Stanisława Maczka oraz 3 Pułku Strzelców Podhalańskich gen. Stanisława Sosabowskiego. Grupy będą złożone z mieszkańców Bielska-Białej. Grupy będą brały czynny udział w obchodach świąt państwowych organizowanych na terenie miasta Bielska-Białej, jak również poprzez niekonwencjonalną formę edukacji dzieci i młodzieży. Projekt posiada wymiar społeczno-socjologiczny).

OBB 59: Bezpłatne zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (projekt zakłada stworzenie oferty bezpłatnych zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Bielska-Białej, prowadzenie raz w tygodniu ciekawych i różnorodnych zajęć sportowo-rekreacyjnych).

OBB 94: Zwiedzaj miasto i poznaj oryginalne brzmienie muzyki Fryderyka Chopina. Projekt zakłada słuchanie muzyki Fryderyka Chopina granej na oryginalnym fortepianie Erarda z 1819 roku w uroczych miejscach Bielska-Białej: placach, parkach oraz zabytkowych budynkach pełnych muzyki w okresie lata; jesienią w Domach Kultury, klubach seniora i osiedlowych lub domach opieki zawsze tego samego dnia tygodnia (sobota lub niedziela) i o tej samej godzinie (16.00) jednak w różnych miejscach, pozwoli miło spędzić czas spacerowiczom, koneserom muzyki poważnej czy ludziom starszym.

OBB 95: Ratujemy mozaikę Ignacego Bieńka. Projekt dotyczy odrestaurowania i konserwacji jedynej ocalałej mozaiki Ignacego Bieńka w Bielsku-Białej. Dzieło artysty powstało na przełomie lat 70. I 80. Ubiegłego wieku na zewnętrznej ścianie muru otaczającego od strony ul. Partyzantów dawny oddział B (dziewiarnia) Zakładów Włókienniczych „Welux”. Projekt zakłada przeprowadzenie pilnych prac konserwatorskich, by mozaika odzyskała dawną świetność.

OBB 103: Hala sportowa do uprawiania sportów podwyższonego ryzyka. Projekt jest skierowany do osób młodych, chcących trenować dyscypliny sportu, których nie ma w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach lub na studiach wyższych. Założeniem projektu jest stworzenie całorocznego miejsca do ćwiczeń dyscyplin o podwyższonym ryzyku, tj.: BMX, freestyle MTB, downhill, parkour, snowboarding, freeski, enduro bike, motocross, ard enduro oraz innych. W hali powstałby skate park oraz sala gimnastyczna, sala rehabilitacyjna i noclegownia młodzieżowa.

OBB 123: Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt. Projekt dotyczy całodobowej pomocy weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych i dzikich, w szczególności tym, które ulegają wypadkom komunikacyjnym. W ramach projektu planuje się utworzenie dodatkowych etatów dla weterynarzy w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w B-B, tak aby opieka weterynaryjna była dostępna 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Opieka oznacza także wyjazdy na interwencje, w szczególności do wypadków z udziałem zwierząt, w asyście weterynarza.

OBB 149: Bielsko-Biała - moje miejsce na Ziemi - podróż w czasie i przestrzeni. Projekt edukacyjny, którego głównym celem jest zgromadzenie i przedstawienie młodszym uczniom szkół podstawowych ciekawostek o historii miasta rozmieszczonych w przestrzeni miejskiej. Innowacyjna ścieżka edukacyjna będzie przygotowana i udostępniona jako wydanie publikacyjne dostępne również na stronie internetowej fundacji oraz na portalu społecznościowym. Za pomocą map i wskazówek położenia przedmiotów projekt chce zabrać młodych mieszkańców B-B w "podróż" po mieście. Publikację otrzymają uczniowie szkół podstawowych regionu. Po uzgodnieniu z wnioskodawczynią projekt został pomniejszony o realizację ścieżki
edukacyjnej.

OBB 156: Patriotyczna alejka w Parku Juliusza Słowackiego. Projekt zakłada stworzenie patriotycznej alejki, prowadzącej przez Park Słowackiego np. do Dębów Katyńskich zasadzonych przez uczniów I LO im. M. Kopernika w 70-tą rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Proponuje się stworzenie rodzaju „osi czasu”, w formie tablic lub kamieni milowych upamiętniających najważniejsze wydarzenia, czy osoby w historii naszego kraju.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz