sobota, 8 marca 2014

I MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY 8 marca 2014

8 marca odbył się pierwszy raz Marsz Dla Życia i Rodziny w Bielsku-Białej. Rozpoczął się Mszą Świętą koncelebrowaną w intencji dzieci nienarodzonych i rodzin, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ks. Prałat Krzysztof Ryszka podkreślił jak ważne jest życie i dosadnym, wspaniałym kazaniem nakreślił cel samego Marszu. Msza Święta odbyła się z udziałem Ks. dr Franciszka Płonki, który także czynnie włączył się w organizację Marszu. Po Mszy rozpoczął się Marsz Dla Życia i Rodziny, który w rodzinnej atmosferze przeszedł ulicami Bielska-Białej. Śpiewano pieśni, skandowano hasła m.in. Miłość, życie i rodzina to najlepsza jest nowina!, Święto kobiet – świętem życia, Wybieram rodzinę, a nie nadgodzinę!, Hej lekarze! Brońcie życia, Niskie podatki dla ojca i matki, W rodzinie siła w gender mogiła i inne. Gdy dotarliśmy do Rynku odmówiliśmy modlitwę w intencji rodzin i dzieci nienarodzonych oraz przedstawiliśmy główne hasło tegorocznych marszów. W wydarzeniu wzięło udział około 300 uczestników.
Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy włączyli się w organizację Marszu oraz wzięli w nim udział, szczególnie Wspólnocie Nieustającego Różańca za czynny udział w przygotowaniu Marszu, Księżom z naszej diecezji za okazaną pomoc i wsparcie, bielskiemu oddziałowi Maltańskiej Służby Medycznej za zabezpieczenie medyczne oraz wszystkim, których nie sposób zliczyć, a którzy przyczynili się do sukcesu Marszu. Do zobaczenia za rok!
Poniżej zamieszczamy treść wyjaśnienia tegorocznego hasła Marszów dla Życia i Rodziny:
„Hasło tegorocznego Marszu to Rodzina Obywatelska – Rodzina – Wspólnota – Samorząd.
Zwracamy uwagę, że rodzina  jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały w lokalnej wspólnocie. Tutaj dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia społeczne, uczy się określonych zachowań, norm postępowania, rozwija swoją indywidualność, osobowość i  psychikę. To rodzina jest pierwszym miejscem kształtowania tożsamości kulturowej, historycznej i terytorialnej, tak istotnej w budowaniu wspólnoty lokalnej. Identyfikacja z najbliższym otoczeniem, z funkcjonującymi tam specyficznymi wartościami, przywiązanie do symboli i miejsc stanowi bodziec do angażowania się w sprawy wspólnoty miejscowej i samorządu. Zachęcamy rodziny do angażowania się w sprawy lokalne. Wyrazem tego mają być jesienne wybory samorządowe. Celem kampanii „Rodzina obywatelska. Rodzina, wspólnota, samorząd” jest zachęcenie społeczności lokalnej do aktywnego korzystania z prawa wyborczego. Samorząd ma wpływ między innymi na kulturę, edukację i bezpieczeństwo – wymiary życia społecznego, które bezpośrednio dotykają rodziny. Warto analizować programy i postulaty osób, które chcą sprawować władzę w instytucjach samorządu terytorialnego właśnie pod kątem rozwiązań służących pomyślności rodziny. Alexis de Tocqueville kreśląc wizję despotyzmu zagrażającemu demokratycznym społeczeństw jego źródła upatrywał w wyizolowaniu jednostek i rodzin, zamykaniu się w sobie i nieangażowaniu się w sprawy ważne dla większych wspólnot. Rodziny posiadają w sobie potencjał do tego by wpływać na najbliższe otoczenie i zmieniać świat na lepszy. Warto jedynie by był on pielęgnowany i świadomie kierowany również poza mury domu rodzinnego. Warto by wartości i relacje, które sprawiają, że nasze rodziny są miejscami nam najbliższymi były również częścią świata, w którym żyjemy.”


2 komentarze: