czwartek, 6 marca 2014

I MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY W BIELSKU-BIAŁEJ

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY W BIELSKU-BIAŁEJ, który odbędzie się w sobotę 8 marca. O 15.00 w kościele NSPJ (przy dworcu) odbędzie się Msza Święta, a o 16.00 spod kościoła wyruszy Marsz, który zakończymy na Rynku. Hasło tegorocznego marszu to: RODZINA OBYWATELSKA - RODZINA, WSPÓLNOTA, SAMORZĄD.


Czym są marsze?
 
Marsze dla Życia i Rodziny są manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Organizowane są przez grupę osób, wspólnot, organizacji, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi fundament życia społecznego. Marsze są przede wszystkim świętem rodzin, stanowią okazję do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości i zarażać innych swoim szczęściem. Imprezę wyróżnia jej afirmatywny charakter. Uczestniczący w niej gromadzą się nie po to, by manifestować swój sprzeciw wobec antywartości, lecz przede wszystkim po to, by publicznie opowiedzieć się za wyznawanymi przez siebie wartościami. W każdym, w zależności od miasta, uczestniczy od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy osób. Marsze co roku cieszą się sporym zainteresowaniem medialnym.

Czym jest ruch marszowy?

 
Marsze w obronie życia odbywają się w Polsce od wielu lat. Zwykle przybierały one formę protestu wobec podejmowanych przez lewicę prób legalizowania możliwości zabijania dzieci nienarodzonych. Pierwszy Marsz proponujący nową formułę, odchodzącą od defensywnej postawy, a przechodzącą do promocji wartości odbył się w Warszawie w 2006 roku. Z każdym rokiem na mapie Polski przybywa miast organizujących Marsze dla Życia i Rodziny. Rok 2011 był czasem budzenia sumień Polaków. Swoje poparcie dla życia wyraziło wówczas ponad 600 000 osób podpisując się pod społecznym projektem ustawy chroniącej życie dzieci nienarodzonych, a ulicami polskich miast przemaszerowało tysiące ludzi. Zjawisko to możemy określić jako Ruch Marszowy w obronie życia. Choć projekt ustawy nie został przyjęty przez Sejm to poruszenie społeczne wywołane podczas zbierania podpisów zaowocowało zwiększeniem dynamiki w podejmowanych inicjatywach dla życia i rodziny. Jej wyrazem jest stale zwiększająca się liczba miast organizujących Marsze: zaczynając od 16 w październiku 2011 r. , przez 35 w kwietniu 2012 r., 50 w czerwcu 2012 r., 70 w listopadzie 2012 r. aż do 106 w czerwcu 2013 roku. We wrześniu 2012 roku, na spotkaniu Organizatorów Marszów dla Życia i Rodziny, które miało miejsce podczas Krajowej Pielgrzymki Duszpasterstwa Rodzin na Jasnej Górze, została przyjęta „Deklaracja na rzecz Życia i Rodziny”: „Polska potrzebuje zmiany! Zmiany, która sprawi, że nasze i przyszłe pokolenia będą wzrastały w otoczeniu umożliwiającym nieskrępowany rozwój, poczucie wartości i korzystanie z owoców swojej pracy. Uważamy, że podstawy nowego ładu powinny opierać się na szacunku do życia ludzkiego oraz uznaniu rodziny za centralną instytucję porządku społecznego. Uznajemy również, że istnieje potrzeba konsekwentnej i wytężonej pracy na rzecz promocji tych wartości. Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, społecznego i ekonomicznego musi być dostrzeżone i dowartościowane.Dlatego wyrażamy chęć współpracy w realizacji projektów mających na celu takie kształtowanie porządku społeczno-prawnego, które zagwarantuje pełną ochronę życia ludzkiego i szacunek dla rodziny”. Skuteczność narzędzia jakim są Marsze dla Życia i Rodziny zależna jest od skali wydarzenia, ilości zaangażowanych miast i od liczby uczestników. Zbudowanie szerokiego poparcia dla idei Marszu jest możliwe dzięki otwartej formule współpracy, szanującej autonomię poszczególnych ośrodków oraz afirmatywna metoda promocji wartości życia i rodziny. Marszów nie należy postrzegać jako wydarzenia jednodniowego. Na długo przed wyznaczoną datą mobilizują i konsolidują one liczne środowiska, które podejmują się ich organizacji. Wszyscy zaangażowani mają okazję uczestniczyć w organizowanych przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny ogólnopolskich spotkaniach i szkoleniach dla Organizatorów Marszów. To bardzo dobra płaszczyzna do wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji między środowiskami z różnych części kraju. Powstaje w ten sposób dynamicznie rozwijająca się, ogólnopolska struktura, która ma potencjał skutecznego oddziaływania nie tylko na płaszczyźnie lokalnej, lecz również na skalę ogólnopolską. Marsze dla Życia i Rodziny A.D. 2014 Jednym z istotniejszych wydarzeń w nadchodzącym roku kalendarzowym powinny być dla naszego środowiska wybory samorządowe. Władze lokalne mają wpływ na otaczający rodzinę świat: edukację, bezpieczeństwo, służb zdrowia. Posiadają również narzędzia, by bezpośrednio wzmacniać rolę rodziny i poprawiać jej kondycję. Z drugiej strony – silne rodziny tworzą naturalną tkankę, na której może wyrastać lokalna wspólnota. Nadchodzący rok powinien być dla nas czasem upominania się o samorząd przyjazny rodzinie i odkrywania w rodzinach potencjału na tworzenie mocnych lokalnych tożsamości. Nasze działania powinny zmobilizować rodziny do wzięcia odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie. Bez ich zaangażowania nie uda się zmienić Polski. Polityka prorodzinna powinna być jednym z wiodących tematów kampanii przed wyborami samorządowymi, a nasze środowisko powinno jasno artykułować postulaty rodzin i stworzyć mechanizmy, które pozwolą wyłuskać kandydatów mogących je zrealizować.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz