poniedziałek, 3 marca 2014

Oświadczenie Stowarzyszenia Patriotycznego Bielsko-Biała w sprawie obchodów 72 rocznicy śmierci Edwarda Zajączka.

Nasze Stowarzyszenie wystosowało oświadczenie do Prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta, Stowarzyszenia Dom Polski i zostało ono wysłane do bielskich mediów. Treść zamieszczamy poniżej.                                                          


      Bielsko-Biała, dn. 28.02.2014 r.

                                                                                                                            

Jacek Krywult

                                                                                                                             Prezydent Miasta Bielska-Białej

Szanowny Panie Prezydencie, 


27 lutego 2014 roku przypadała 72 rocznica śmierci Edwarda Zajączka – działacza narodowego związanego ze Śląskiem i Beskidem, a przede wszystkim ówcześnie z Bielskiem, jak i z Białą. Jako Stowarzyszenie, które w swoich założeniach odwołuje się do tradycji narodowej oraz jest mocno przywiązane do historii i dziejów naszego miasta wybraliśmy się pod tablicę Domu Polskiego, gdzie również znajduje się popiersie Edwarda Zajączka i zapaliliśmy znicze. Poza nami to miejsce odwiedzili także działacze Młodzieży Wszechpolskiej oraz Obozu Narodowo- Radykalnego.

Jesteśmy mocno zaniepokojeni faktem, że człowiek, który walczył w podziemiu niepodległościowym, wcielał w życie idee ks. Stanisława Stojałowskiego, rozwijał tożsamość narodową i patriotyczną wielu mieszkańców w okresie dwudziestolecia międzywojennego jest zapomniany przez władze miasta.

Miasto zapomniało, bądź nie chce pamiętać co dla Bielska i Białej zrobił Edward Zajączek. Władze wprawdzie odsłoniły obelisk upamiętniający Dom Polski i jego wieloletniego kierownika, ale na tym poprzestały i konsekwentnie miejsce to jest pomijane czy to w rocznicę urodzin czy śmierci zasłużonego działacza. Jak ta ignorancja ma się do tego, że w 2001 r. władze Bielska-Białej przyznały mu pośmiertnie tytuł zasłużonego obywatela miasta.

Warto nadmienić, iż także Stowarzyszenie Dom Polski, działające w Bielsku-Białej mające w zapisie statutu w § 6 „podtrzymywanie tradycji narodowej” i będące niejako spadkobiercą przedwojennego Domu Polskiego nie złożyło kwiatów i nie zapaliło symbolicznego znicza pod obeliskiem.

Kto w takim razie ma pamiętać o narodowcu, który zapisał się w historii Bielska-Białej, a także historii Polski honorową działalnością, walką o Ojczyznę, by zginąć z rąk Gestapo w obozie Auschwitz?

Chcemy wyrazić swoje głębokie oburzenie faktem, iż Władze Miasta nagminnie „zapominają” o rocznicy śmierci Edwarda Zajączka, podczas gdy ochoczo co roku obchodzą rocznicę „wyzwolenia” naszego miasta przez Armię Radziecką. Podkreślamy że my jako działacze narodowi i patriotyczni będziemy kultywować tradycję, którą zapoczątkował Edward Zajączek i pielęgnować o nim pamięć.


Członkowie Stowarzyszenia Patriotycznego Bielsko-Biała

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz