czwartek, 20 marca 2014

Przystąpiliśmy do koalicji "DLA RODZINY"

19 marca nasze Stowarzyszenie przystąpiło do koalicji 
 "DLA RODZINY"


CEL STRATEGICZNY
Doprowadzić to tego, aby tak w Polsce, jak i w Unii Europejskiej zasadą wiodącą polityki była rodzina, a nie gender; innymi słowy chodzi nam o to, aby  „family mainstreaming” zastąpiło „gender mainstreaming”.
CELE DŁUGOFALOWE
1) Doprowadzić do tego, aby rodzina była silniejsza.
Oznacza to na przykład doprowadzenie do tego, aby:
 • rodzina była w szerokiej świadomości społecznej „dobrą marką” czyli wielką wartością;
 • rodziny były trwalsze;
 • przyrost naturalny wzrósł znacząco;
2) Doprowadzić do tego, aby wpływ na bieg spraw publicznych mieli w znaczącej przewadze politycy działający na rzecz rodziny, a zwolennicy gender ten wpływ utracili.
Oznacza to na przykład doprowadzenie do tego, aby:   
 • w Sejmie, samorządach, Parlamencie Europejskim przewagę mieli politycy działający na rzecz rodziny;
 • Prezydentem RP był polityk działający na rzecz rodziny; 
3) Doprowadzić do tego, aby instytucje publiczne działały na rzecz rodziny.  
Oznacza to na przykład doprowadzenie do tego, aby:   
 • prawo chroniło rodzinę;
 • wprowadzono w Polsce Kartę Rodziny (wedle najlepszych wzorów światowych);
 • rodzina była wspierana przez system podatkowy;
 • urzędnicy byli szkoleni w efektywnym działaniu na rzecz rodziny;
  W ramach koalicji będzie realizowanych wiele projektów np.
  konferencje: Czy rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci?
  http://www.dlarodziny.net/projekt02/projekt.php
  Konferencja odbyła się 26 stycznia, natomiast już teraz planowane są kolejne.
  szkolenia: pierwszy interaktywny kurs anty-genderowy w Polsce
  http://www.dlarodziny.net/projekt03/projekt.php

  eurowybory: rodzina TAK, gender NIE!
  Koalicja Obywatelska chce, aby temat rodziny i wrogiej rodzinie ideologii gender, stał się ważnym tematem debaty publicznej podczas kolejnych kampanii wyborczych: do Parlamentu  Europejskiego (maj 2014), do samorządów (jesień 2014), Prezydenta RP (wiosna 2015), do Sejmu RP (jesień 2015). 
  http://www.dlarodziny.net/projekt04/projekt.php
  standardy WHO: debata publiczna
  Koalicja będzie się rozwijać, na razie jest ciągle w fazie przygotowań, zapraszamy wszystkie organizacje, którym bliski jest ten temat do przystąpienia do koalicji! 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz