poniedziałek, 17 marca 2014

Wilhelm Bartyzel narodowiec z Zawoi

Wilhelm Bartyzel urodził się 1 października 1909 roku  w Zawoi.  Na świat przyszedł jako najstarszy syn ubogich górali z 1 ha ziemi. Po ukończeniu  miejscowej szkoły podstawowej, musiał pozostać w domu. Po  odbyciu służby wojskowej związał się ze Stronnictwem Narodowym. Był bliskim współpracownikiem Edwarda Zajączka – znanego na tym terenie działacza Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego. Był działaczem związkowym "Pracy Polskiej". Organizował strajki robotnicze robotników leśnych i furmanów w powiecie żywieckim. W związku z działalnością w SN  był wielokrotnie zatrzymywany  i aresztowany przez władze sanacyjne. Dwukrotnie był osadzony w Berezie Kartuskiej. Pierwszy raz od 6 lipca do 24 grudnia 1934 roku.  Drugi raz od 22 Lipca 1935 roku do 26 kwietnia 1936 roku.  Po powrocie nadal działał w SN.  W czasie wojny pracował jako robotnik leśny, a później księgowy Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Zawoi. Po wybuchu II wojny światowej przystąpił do tworzenia konspiracyjnej organizacji polityczno-wojskowej "Patria", która w grudniu 1939 roku weszła w skład NOW. Po wojnie z innymi działaczami założył  Gminną Spółdzielnię 'Samopomoc Chłopskiej" w Zawoi, w której w latach 1945-1977 pełnił funkcję głównego księgowego.  W 1977 roku przeszedł na emeryturę. W swojej przedwojennej działalności zaznaczył się jako współorganizator budowy kościoła w Skawicy. W okresie od 14 maja 1952 roku do 4 listopada 1952 roku został osadzony w areszcie śledczym  Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach. Był podejrzany o próbę dokonania "zamachu stanu" i współpracy z "Ogniem" oraz z innymi działaczami Stronnictwa Narodowego. W latach 1956-1966 był współzałożycielem Komitetu Elektryfikacyjnego w Zawoi i społecznie pełnił funkcję księgowego. Wilhelm Bartyzel zmarł 10 marca 1990 roku i jest pochowany na cmentarzu w Zawoi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz