niedziela, 25 stycznia 2015

Henryk Biłka

Henryk Biłka urodził się 19 stycznia 1910 roku w Stryszawie. Działacz Stronnictwa Narodowego i Zjednoczenia Zawodowego "Praca Polska", redaktor „Głos Robotniczy”, poeta ludowy. Gdy był dzieckiem, rodzice wyjechali do USA, wychowywany przez krewnych sam nauczył się czytać i pisać. Skończył Korespondencyjne Technikum Ekonomiczne. Zaczął tworzyć wiersze w wieku 17 lat, zadebiutował w 1929 na łamach krakowskiej „Roli” wierszem "Liście". Publikował m.in. w czasopismach: „Gronie”, „Wieś – Jej Pieśń”, „Wielkopolanin”, „Orędownik”, „Dzwon Niedzielny”, „Życie Ziemi Żywieckiej”, „Wieści”,  „Kamena”, „Życie Literackie”. Wydawnictwa zbiorowe: Antologia współczesnej poezji ludowej (Oprac. J. Szczawiej. Warszawa 1985), Spod beskidzkich groni (Oprac. E. Rosner. Bielsko-Biała 1979), Żywieckie doliny i szczyty (Żywiec 1994), Nasza droga 1957-1998 (Żywiec 1998). Wydawnictwa indywidualne: Medytacje chłopskie (Żywiec 1976), Spadnę gwiazdą (Lublin 1976), Spłynęło latami (Bielsko-Biała 1979). W czasie wojny członek Narodowej Organizacji Wojskowej. Po wojnie pracował w Nadleśnictwie. Współzałożyciel i wieloletni prezes GL „Gronie” ( od 1968 do 1973) Pracował społecznie w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwie Miłośników Ziemi Wadowickiej. Zmarł 28 grudnia 1978 roku w Andrychowie.
  

 Na zdjęciu spotkanie autorskie z Henrykiem Biłką. Rok 1973

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz